נגישותדלג לאזור תוכן מרכזי
 
פתח חלון חיפוש

בקשה להכרה בתעריף מיוחד בשל הפרשי מדידה חריגים הנובעים מנזילה במערכת המים המשותפת

טפסים שיש לצרף