מסמכי יסוד

מסמכי יסוד

אישורים לפעילות מניב

​​​​מניב פועלת כתאגיד מים בעיר ראשון לציון. להלן אישור על הקמת התאגיד וכן רשיון ההפעלה של מניב.

​חברת מניב היא תאגיד המים של ראשון לציון, והיא פועלת בהתאם לאישור הקמת התאגיד ורישיון ההפעלה של מניב.

מסמכי יסוד