דירקטוריון מניב

דירקטריון החברה

דירקטוריון מניב

דריקטוריון החברה

מר רז קינסטליך, ראה"ע – יו"ר 

גב' קרן דנה - מ"מ יו"ר הדירקטוריון

רו"ח עליזה גואטה- מנהלת אגף חשבות עיריית ראשון לציון

עו"ד יוסי אלקריף- נציג ציבור

גב' גלית טבלוב​ - נציגת ציבור

מר אלעד פורמן - נציג ציבור

עו"ד אבי עומרד- נציג ציבור​

רו"ח רויטל שרעבי- ס. גזבר עיריית ראשון לציון