דירקטוריון מניב

דירקטריון החברה

דירקטוריון מניב

דריקטוריון החברה

מר דב צור, ראה"ע – יו"ר 

עו"ד ליאל אבן זהר בן-דוד - מ"מ יו"ר 

רו"ח עליזה גואטה- מנהלת אגף חשבות עיריית ראשון לציון

עו"ד יוסי אלקריף- נציג ציבור

גב' גלית טבלוב​ - נציגת ציבור

מר אורי לוי- נציג ציבור

עו"ד אבי עומרד- נציג ציבור​

רו"ח רויטל שרעבי- ס. גזבר עיריית ראשון לציון