דירקטוריון מניב

דירקטריון החברה

דירקטוריון מניב

דריקטוריון החברה

מר רז קינסטליך, ראה"ע – יו"ר 

גב' קרן דנה - מ"מ יו"ר הדירקטוריון

רו"ח עליזה גואטה- מנהלת אגף חשבות עיריית ראשון לציון

עו"ד שי הראל - נציג ציבור

מר אמיר בראשי ​ - מנהל אגף רישוי ופיקוח על הבנייה עיריית ראשון לציון

רו"ח רויטל שרעבי- ס. גזבר עיריית ראשון לציון

עו"ד דנה שמילוביץ - משה - נציגת ציבור

עו"ד אתי בר מימון - נציגת ציבור