בעלי תפקידים במניב

בעלי תפקידים במניב

חברי הנהלת מניב

סאלי לוי – מנכ"לית מניב

בעלי תפקידים במניב

עדנאן עיסא – מהנדס מניב

שמעון מורד- מנהל אמרכלות וביטחון

איציק מזרחי – מנהל תפעול

יורי ברגר- גזבר

אלינור יצחק- מנהלת שרות לקוחות וצרכנות

ליאור וייס- חשב

לילי רזניק- אבטחת מידע

חדוה שמולי – מנהלת לשכת מנכ"ל ואחראית על פניות הציבור

משרד בר – יועצים משפטיים

רו"ח עקיבא זינגר – רואה חשבון