מניב ראשון נושאת בגאווה את סמל התקן הבינלאומי ת"י ISO 9001

תקנים בינלאומיים

מניב ראשון - עובדים על פי תקנים בינלאומיים

אישור זה ניתן לארגונים, אשר פועלים על פי מערכת נהלים והנחיות עבודה להבטחת מערכת ניהול איכות יעילה בארגון.

תקן ISO 9001 הוא תקן בינלאומי הקובע אמות מידה ומדדים המבטיחים, כי אופן הספקת השרותים והתוצרים המסופקים על ידי מי שהוסמך לפיו עומדים ברמת איכות גבוהה ומותאמים לצרכי לקוחותיו.

תקנים בינלאומיים

התקן "גוייר" ומיושם בארץ כ - "ת"י 9001 ISO לניהול אפקטיבי ואיכותי של תהליכי עבודה.
 
הסמכה לתקן ISO 9001 והזכות לשאת את סימלו ניתנים לארגון רק לאחר שגורם המוסמך על ידי ארגון התקנים הבינלאומי (ISO) בדק ואישר, כי הארגון עומד בדרישות התקן ופועל לפי הוראותיו.
 
זכאות ארגון להסמכה לתקן ISO 9001 והזכות לשאת את סימלו נמשכים כל עוד הוא עומד בתנאי ההסמכה, מה שנבדק ומאושר על ידי גורם מסמיך מידי שנה.
 
מניב ראשון מוסמכת כעומדת בדרישות תקן ISO 9001 מאז שנת 2006 וזאת לאור העובדה, שבהתאם למדיניות הנהלתה תהליכי העבודה המבוצעים בה וכלל פעילותה משולבים במערכת ניהול איכות המבטיחה בין השאר:
 • בירור מתמיד ורציף של צרכי הלקוחות העכשוויים והצפויים.
 • התאמה מתמדת של השרותים המוצרים ותהליכי העבודה והשרות לצרכי הלקוחות.
 • הנהגה, טיפוח והטמעה רציפים של תרבות שיפור מתמיד לכלל העובדים בכלל תהליכי העבודה והפעיליות על ידי ההנהלה.
 • בקרה רציפה ומתועדת של תהליכי העבודה ותוצריהם ניתוחם.
 • חיזוי ככל הניתן של תקלות או כשלים צפויים ופעולה למניעתם בטרם יתרחשו בהתאם לממצאי הבקרה.
 • הפקת לקחים מתקלות או כשלים שהתרחשו ופעולה למניעת השנותם.
 • קבלת החלטות יעילה על בסיס ניתוח נתונים עובדתי, זמין ועדכני.
 • ניהול מסודר ויעיל של כל התהליכים ותחומי הפעילות על פי נהלים המתעדכנים בהתאם לצרכי הלקוחות וממצאי הבקרה.
 • ניצול יעיל של המשאבים והספקה יעילה של השרותים והמוצרים עקב ראייה כוללת של רצף וממשק בין פעילויות ותהליכים שקיימת זיקה ביניהן.
 • הבטחת עמידה בדרישות כל חוק, תקן ודין אחר החלים על החברה ו/או על המבוצע ו/או המסופק על ידה.
 • בניית מערכת יחסים ותאום ציפיות עם הספקים לצד מנגנוני בקרה עליהם, מביאים לשילוב פעילותם במערכת האיכות של החברה ועמידתם בדרישותיה.

 הסמכתנו לתקן ISO 9001 והזכות לשאת את סימלו מבטיחים לנו, הנהלת ועובדי מניב ראשון, כי אנו מספקים לכם, התושבים וצרכני שרותינו, שרות ותוצרים באיכות שנבדקת ומאושרת כעומדת באמות מידה בינלאומיות ובה בעת מחייבים אותנו כל העת לשפר ולהשתפר.   

כמי שחרטה על דגלה את האיכות, משלבת מניב במערכת ניהול האיכות שלה עמידה ברמת איכות גבוהה גם בהיבטים נוספים במרחב פעילותה:

 • דרך פעולתנו להבטחת שמירת איכות החיים והסביבה במרחב פעילותנו נבדקה ונמצאה כעומדת בדרישות התקן הבין לאומי ISO 14001 לניהול מערך סביבתי.
 • דרך פעולתנו להבטחת שלמות, זמינות ובטחון מערכות המידע והמידע השמור בהן ומנוהל באמצעותן לצורך פעילותנו נבדקה ונמצאה כעומדת בדרישות התקן הבין לאומי ISO 27001 לניהול מערכת אבטחת מידע, תקן שנחשב מורכב וקשה להשגה.

בהיותה מערכת האיכות שלה כוללת שילוב של שלושה תחומים, העומדים בתקני איכות בינלאומיים, כאמור לעיל, זכתה מניב ראשון ב"תעודת זהב" מטעם המכון לבקרה ואיכות (IQC).