מענה בנושא חשבון המים של חגי תשרי

חשבונות המים של חגי תשרי

​חשבון המים לתושבים בראשון לציון, כמו בערים אחרות, כלל עלייה של כ-2.8% בתעריפי המים בישראל בהתאם להחלטת רשות המים הממשלתית. 

כמו כן, קריאת מדי מים בוצעה במהלך חגי תשרי ולכן החשבון כולל בממוצע כ-6 ימים יותר ביחס לחשבון הקודם.

חשבון המים הבא יכלול כמובן תקופה  צריכה קצרה יותר. 

יובהר, כי לאחר בדיקה מעמיקה באמצעות צוות פיננסי,  נמצא כי לא חל גידול בצריכה היומית הממוצעת. 

התושבים מוזמנים לבדוק את החשבון האישי ולקבל מידע באמצעות המוקד הטלפוני, אתר האינטרנט, ומרכזי קבלת הקהל.

לשירותכם בכל עת,

מניב ראשון בע"מ.