מידע והסבר בדבר קשיות המים בראשון לציון

​חברת המים מניב מבצעת בכל עת בדיקות שונות כדי לבחון את איכות המים בעיר ראשון לציון. נבחנים מדדים רבים, המעידים על איכות מים גבוהה ביותר. אחד המדדים לבחינת סוג המים הוא רמת קשיות המים. כחלק מהשירות ומהשקיפות לתושבי העיר, להלן מידע בנושא זה.

קשיות במים נמדדת בנוכחות שני מינרלים עיקריים: סידן (Ca) ומגנזיום (Mg). ככל שריכוז המינרלים גבוה יותר במים, נחשבים המים למים "קשים". מקור המים ה"קשים" הינו מקידוחים, השואבים מים מהאקוויפרים העשירים בסלעי סידן ודולומיט. בשל המסת המינרלים שבסלעים מתקבלים מים בעלי ריכוז סידן ומגנזיום גבוה. 
בשנים האחרונות, בשל מקורות המים השונים בארץ, רמת קשיות המים נמוכה יותר. מי המוביל הארצי וכן המים המותפלים הינם מים המכילים ריכוזי סידן ומגנזיום נמוכים יותר. למי שתייה ארבע רמות קשיות המוגדרות בריכוז אקוויולנטי של מג"ל CaCO3:

​רמת קשיותריכוז
​מים "רכים"
​0-60 מג"ל
​מים בעלי קשיות בינונית
​60-120 מג"ל
​מים "קשים"
​120-180 מג"ל
​מים "קשים מאוד"
​מעל 180 מג"ל

בישראל רוב המים מוגדרים כ"מים קשים" עד "קשים מאוד". יצוין כי במדינת ישראל לא קיים תקן לקשיות המים ולמניב אין יכולת להשפיע על הקשיות במים המסופקים באמצעות קידוחים  או באמצעות חברת "מקורות".  
כידוע, סידן הינו יסוד חיוני לבניית עצמות הגוף וחיוני אף בתהליכים אחרים בגוף. למגנזיום ישנו תפקיד חיוני בתפקוד מערכת העצבים והשרירים, וסיוע בהפיכת סוכר לאנרגיה. מים "קשים" מקטינים את הסיכוי לחלות בהתקפי לב וגם את ההצטברות של אבנים בכליות.

השפעת קשיות המים על מכשירי חשמל

בעוד היסודות המגדירים את קשיות המים חשובים לבניית הגוף ושמירה על הבריאות, הריי שקשיות גבוהה במים עלולה להגדיל את הצטברות האבנית במכשירים חשמליים, מה שעלול לגרום לצריכת אנרגיה גבוהה. לעיתים בעת רכישת מכשיר חשמלי חדש אנו נדרשים לווסת את המכשיר החשמלי בהתאם לרמת הקשיות באותו הישוב. לרוב יש לכוון על הרמה הגבוהה ביותר הקיימת במכשיר.

נתוני קשיות מים בעיר ראשון לציון

במדינת ישראל מודדים את ערך קשיות המים ביחידות של מיליגרם לליטר כקלציום קרבונט, ובקיצור CaCO3. קיים מספר רב של יחידות מדידה בנושא קשיות המים ולכל מדינה ישנם יחידות מדידה שונות. להלן טבלה המסכמת את קשיות המים ביחידות השונות.

​יחידות מדידה לקשיות​Hardness units
ערך ממוצע
ראשון לציון
​יחידות מדידה בישראל
מיליגרם / ליטר CaCO3
​קשיות כ-CaCO3
​300
​יחידות גרמניות dH
​dgH – German degree
​16.809
​יחידות צרפתיות fH
​Fahrenheit degree
​30
​יחידות מידה אנגליות e
​e clark degree
​21.047
​מילימול / ליטר
​Mmol/l
​2.997

סיכום:

בזכות תמהיל המים המסופקים לתושבי העיר, שחלקו מים טבעיים שמקורם בקידוחי מניב וחלקו מי מקורות - 
המים בראשון לציון הם מים "קשים מאד" וזה טוב לתושבים.