חקיקה בתחום המים בישראל

חקיקה בתחום המים בישראל

חקיקה בתחום המים בישראל

​​​

מהם מים לפי הגדרת החוק ולמי שייכים המים במדינה? מתוך חוק המים, תשי"ט-1959:

חקיקה בתחום המים בישראל

"1. מקורות המים שבמדינה הם קנין הציבור, נתונים לשליטתה של המדינה ומיועדים לצרכי תושביה ולפיתוח הארץ.
 2. מקורות המים לענין חוק זה הם המעינות, הנחלים, הנהרות, האגמים ושאר זרמים ומקווים של מים, בין עיליים ובין תחתיים, בין טבעיים ובין מוסדרים או מותקנים, בין שהמים נובעים או זורמים או עומדים בהם תמיד או לפרקים, לרבות מי ניקוז ומי שופכין.
 3. כל אדם זכאי לקבל מים ולהשתמש בהם בכפוף להוראות חוק זה.
 4. זכותו של אדם בקרקע אינה מקנה לו זכות במקור מים הנמצא באותה קרקע או העובר בה או בגבולה, אולם אין הוראת סעיף זה גורעת מזכות של אדם לפי סעיף 3.
 5. זכותו של אדם לקבל מים ממקור מים עומדת לו כל עוד אין בקבלתם כדי המלחת המקור או דלדולו."

חוק המים, אשר נחקק בשנת 1959 ותוקן מספר פעמים לאורך השנים, מסדיר את ניהולם של מקורות המים, שימורם, הקצאתם לשימוש וקביעת מחירם. חוק המים, חוק תאגידי מים וביוב, תשס"א-2001, וכן שורת חוקים, תקנות וכללים נוספים, קובעים את דרך פעולתה של מניב ראשון.

אנו מודעים לעובדה, כי רשות המים הפקידה בידינו את אחד האוצרות היקרים לכם ביותר - המים. אנו פועלים ללא לאות לשמור על המשאב היקר והכל כך חשוב הזה, כדי שלכם, תושבי ראשון לציון, יהיו מים איכותיים וטעימים בברזים.

ניהול משק המים והביוב מהווה משימה מורכבת ביותר. בכדי להקל עליכם את הגישה למקורות החקיקה הרלוונטית בנושא פעילותה של מניב ראשון בתחום המים והביוב, תוכלו להיכנס לפירוט החוקים, התקנות והכללים בנושא.

לכל שאלה נוספת, אתם מוזמנים ליצור עמנו קשר.