דוחות

דוחות

​​​​​​​​​

​​

טיפול בדליפות ​

הנחיות -מערכת פיקוד ובקרה

נוהל טיפול בדליפות-פריצות ביוב

תוכנית ניטור ובקרת שפכי תעשייה 

דוח תוצאות הניטור משנת 2017

דוח תוצאות הניטור משנת 2016


דוח תוצאות הניטור משנת 2015

דוח תוצאות הניטור משנת 2014

דוח תקופתי מאת ה​ממונה על חופש המידע בתאגיד מים וביוב מניב ראשון בע"מ

דוח ​איכות המים​