אספקת מים

אודות אספקת המים לתושבי ראשון לציון

בשנת 2015 סיפקה מניב ראשון למעלה מ-20 מיליון מ"ק של מים באיכות מעולה לתושבי ראשון לציון.

מהיכן מגיעים המים לתושבי ראשון לציון?

• 51%  מים הנרכשים מחברת מקורות
•  49% מים המופקים מבארות המים של מניב ראשון.


מונחים שכדאי לדעת על מקורות המים של המניב ראשון

באר: קידוח אל מפלס מי התהום, בעומק של כ- 150 מטר וקוטר של "16. בתוך הקידוח נמצאת משאבה, המעלה את מי התהום לפני הקרקע ומזרימה אותם לרשת העירונית.לפני הגעתם לרשות העירונית, המים עוברים סינון וטיהור ע"י מערכות מיוחדות הנמצאות בבקרה מתמדת, באמצעות מערכות אלקטרוניות תוך שליטה מרחוק.

בוסטר: מתקן מים הכולל מאגר בקיבולת שבין 1000-5000 מ"ק הבוסטר כולל  משאבות בגדלים שונים, המופעלות ע"י מערכת בקרה אוטומטית, על מנת לשמור על איזון המים והלחצים ברשת ושליטה על ספיקה.

איכות המים

מי השתייה בעיר ראשון לציון הינם באיכות גבוהה!
כלל הרשת העירונית (הבארות, חיבורי מקורות ועוד) עוברת בדיקות איכות במעבדה מוסמכת, ומפוקחת באופן שוטף ע"י משרד הבריאות ורשות המים, וכן עוברת בדיקות וביקורות כנדרש.

אילו בדיקות מבוצעות?

מניב ראשון מבצעת בדיקות רבות (כימיות, מיקרוביולוגיות, בקטריאליות ופיזיקליות), באופן חודשי ותקופתי – וכל זאת על פי דרישות והנחיות משרד הבריאות למערכת אספקת המים. הבדיקות נערכות גם בבארות ובחיבורי מקורות, ב-80 נקודות דיגום ברחבי העיר.

רוצים לדעת יותר על איכות המים בעיר?

מניב ראשון מדווחת לתושבים באופן שוטף על תוצאות בדיקות איכות המים בדו"ח השנתי, המצורף לחשבון המים, בגב חשבון המים הנשלח לביתכם ובדו"חות הרבעוניים המופיעים באתר האינטרנט.

את הדו"חות תוכלו לראות גם כאן.

כמו כן, לפי תקנות בריאות העם (איכותם התברואתית של מי שתייה ומתקני מי שתייה) התשע"ג 2013, רשאי צרכן לבקש מהתאגיד לבצע בדיקות במערכת אספקת המים שבנכס, וזאת אחת לשנה. לפי התקנות, על הצרכן לשאת בעלות הבדיקות.

אם ברצונך לבצע בדיקת איכות מים בנכס, אנא פנה אל התאגיד בכתב באחת הדרכים הבאות:
כתובת דואר אלקטרוני: meniv@meniv-rishon.co.il
פקס: 03-9483262
מוקד עירוני 106 – 24 שעות ביממה
משלוח דואר: שדרות היובל, ת"ד 8515, ראשון לציון, מיקוד: 7518302.