משקיעים בכל טיפה

משקיעים בכל טיפה

אין סכנת עופרת במי השתייה המסופקים על ידי מניב לתושבי ראשון לציון

בבדיקות תקופתיות שבוצעו בהתאם לתקנות משרד הבריאות לא נמצאה אף חריגה מהתקן המותר

​הוכחה נוספת לכך שצרכני המים בראשון לציון נהנים ממים איכותיים: מבדיקות תקופתיות אותן מבצע תאגיד המים מניב ראשון בכל שנה, עולה כי גם בשנת 2016 מי השתייה שמספק התאגיד עומדים בתקן הקובע את ריכוז העופרת המותר. הבדיקה, שנערכה ב-40 מיקומים אקראיים ברחבי העיר, העלתה כי באף דגימה לא חרג ריכוז העופרת מהתקן.

משקיעים בכל טיפה

בראשון לציון קרוב ל-250 אלף תושבים, כך שמניב עורכת את הבדיקה במערכת המים אחת לשנה, וזאת בהתאם לתקנות משרד הבריאות הקובעות את תדירות והיקף הבדיקות לפי גודל האוכלוסייה בכל יישוב.

על פי התקן הישראלי, הריכוז המרבי של עופרת במי שתייה לא יעלה על 10 מיקרוגרם לליטר, בדומה לרמה המרבית שנקבעה במדינות אירופה ובמדינות נוספות בעולם. במקרה של חריגה באחת או יותר מנקודות הדגימה, מחייב משרד הבריאות החלפה מידית של הצנרת והאביזרים במקום.

כל הבדיקות שבוצעו בראשון לציון הצביעו על ריכוז הנמוך משני מיקרוגרם לליטר, שהוא הריכוז הנמוך ביותר אותו מסוגלים מכשירי המדידה למדוד. כלומר, התוצאות מצביעות על היעדר סכנת עופרת במי השתייה המסופקים לתושבים במערכת הציבורית.

לדברי סאלי לוי, מנכ"לית מניב, אנשי התאגיד פועלים לאורך כל השנה במטרה להבטיח איכות מים טובה, בהתאם לתקנים המחמירים ביותר. "ממצאי הבדיקה, אשר כאמור שוללים חריגה של ריכוז עופרת במי השתייה בעיר, מצטרפים למסקנות הביקורת של רשות המים והביוב הארצית מחודש ינואר השנה, שקבעה כי למניב מקורות רבים למים – קידוחים, אספקה ממקורות ומאגרי מים – מה שמקנה ליכולת אספקת המים של התאגיד אמינות גבוהה ביותר ומבטיח את איכותם. אנו גאים בממצאים אלו, וממשיכים לפעול ללא לאות למען תושבי העיר".

 לשירותכם בכל עת,

מניב ראשון-  משקיעים בכל טיפה