מה צריך לעשות במקרה של מעבר דירה?

​כאשר אתם עוברים דירה אשר התגורר בה בעבר דייר אחר, או מפנים אותה לטובת דייר חדש - שני הצדדים צריכים להודיע למניב על השינוי, ולסגור את חשבון המים הקיים. על שני הצדדים להגיע למשרדי מניב (לחצו כאן לכתובות ושעות פתיחה), כשהם מצוידים בקריאה של שעון המים מיום העזיבה או המעבר לדירה. במעמד זה, הדיירים העוזבים יצטרכו לשלם את חשבון המים הנותר.

שימו לב כי גם אם מסרתם הודעה לעירייה על מעבר הדירה, אין די בכך ועליכם למסור הודעה גם למניב. כל עוד לא תעשו זאת, תחויבו בחיובי חשבונות המים הבאים.  

להורדת טופס החלפת מחזיקים לחצו כאן