מדי מים משדרים

כשרות מדים דירתיים לקריאה מרחוק

מניב החלה להכניס לשימוש, באופן ניסיוני, מדי מים משדרים, הנותנים מידע רציף על צריכת המים של הצרכן. מדובר במדי מים מתקדמים, המאפשרים העברת מידע בזמן אמת. כך ניתן להתריע בזמן אמת על נזילה או על צריכה מופרזת, מה שמאפשר לצרכנים לטפל בתקלה ברשת המים הביתית באופן מידי ולחסוך בעלויות הנגרמות בשל בזבוז מים.

מדי מים משדרים