אישור הרב הלפרין

אישור הרב הלפרין

אישור הלכתי למערכת דיגיטלית לקריאת מד מים משדר Dilog 3G ייצור 2012

י"ח באייר התשע"ד

18 במאי 2014

לכבוד

ארד טכנולוגיות מדידה בע"מ

 

שלום וברכה,

הנדון: אישור הלכתי למערכת דיגיטלית לקריאת מד מים משדר Dilog 3G ייצור 2012

 

הרינו לאשר בזה כי אב טיפוס  של מכשיר דיגיטלי לקריאת מדי מים מתוצרת ארד טכנולוגיות מדידה בע"מ דגם Dilog 3G ייצור 2012 שישווק ע"י ארד דליה בע"מ, נבדק על ידינו וניתן להשתמש בו בימי שבת וחג ללא חשש.

 

להלן תנאי האישור:

  1. הזמן בין הדגימות של מצב המונה לא יהיה פחות מ-7 שניות.
  2. הדגימות ברוחב פולס של 4 מיקרו שניות.
  3. בין דגימה לדגימה לא יהיה מתח במעגל האופטי.
  4. כמות המים הגורמת לביצוע קריאה במונה לא יהיה פחות מ-100 ליטר בבתים פרטיים, ולא פחות מ-1000 ליטר בבתים משותפים ובמוסדות.
  5. המוצר יהיה בעל סימון: באישור מכון מדעי טכנולוגי להלכה – ירושלים 2012  

 

בכבוד רב,

הרב לוי יצחק הלפרין

ראש המכון

אישור הרב הלפרין

 

 


אישור הרב הלפרין