אישור הרב מצגר

אישור הרב מצגר

אישור הלכתי למערכת דיגיטלית לקריאת מד מים משדר Dilog 3G ייצור 2012

כ"ח תמוז, תשע"ב

18 ביולי, 2012

הבהרה

אחינו כל בית ישראל בכל אתר ואתר!

 

השלום והברכה,

 

הנה מזה זמן הופעל פיתוח חדיש של מדי מים דיגיטליים, אשר אופן פעולתם הוא על ידי פתיחת הברזים או הצינורות המחוברים לצינור הראשי, נרשמות התנודות על ידי המערכת האלקטרונית, וכך נרשמת כמות הצריכה של כל משתמש, וכבר הותקנו מדי מים כאלו בכמה מקומות בארץ הקודש. אולם, עקב כך נתעוררה בעיה חמורה הנוגעת לשמירת שבת קודש ומועדי ישראל, כי כל מי שמשתמש במים אלו, מפעיל למעשה מערכת חשמלית בעצם יום השבת או החג, והדבר כרוך בחששות חמורים של איסור חילול שבת.

 

ברוך שמסר עולמו לשומרים, אשר שקדו על תיקון הדבר, ויגעו ומצאו פתרון טכנולוגי לבעיה זו, על ידי התקנת תוכנה מיוחדת המנתקת את הצינור הראשי מהמד הדיגיטלי למשך כל יום השבת או החג, ותוכנה זו פותרת את הבעיה ההלכתית, ומאפשרת להשתמש במים ללא חשש חילול שבת ח"ו.

 

הנני קורא אל כל תאגידי המים, ראשי הערים וראשי המועצות האזוריות, האחראיים על ניהול משק המים בצורה תקינה, שלא לאשר שימוש במדי מים דיגיטליים, אלא אם מותקנת בהם תוכנה המונעת חילול שבת בדרך האמורה (תוכנה זו קרויה M.H, וחותמת עם האותיות הנ"ל מוטבעת על מדי המים הראויים לשימוש על פי ההלכה).

 

והנה הוצע בפנינו מונה נוסף מסוג Dilog 3G ייצור 2012 המיוצר ע"H ארד טכנולוגיות וזכה אף הוא לאישורים הלכתיים ע"י רבנים מוכרים ומוסמכים, ואף ידי תיכון עמם לחזקם ולאמצם.

 

על כן, כל אחד ואחד מהצרכנים לשים לב לכך, לברר אם מדי המים המותקנים במקום מגוריו כשרים לשימוש על פי ההלכה, ולבקש מן הנוגעים בדבר לפעול כדי שלא תיווצר אצלו בעיה הלכתית בשימוש במים בשבתות ובחגים.

 

זכות שמירת השבת, תעמוד לברכה מרובה לכל מי שיסייע בתיקון בעיה זו.

 

הכו"ח ביקרא דאוריתא,

יונה מצגר

הרב הראשי לישראל

 אישור הרב מצגר

אישור הרב מצגר