הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח חלון חיפוש

בקשה לפינוי ביוב

​​​​​​​הסבר כללי בנוגע לפינוי הביוב

  1. שירות פינוי הביוב  מהחברה הינו בכפוף לתנאיה והוראותיה.
  2. יש לאפשר לנציג מטעם החברה לספק  את שירותי הפינוי לרבות מתן כניסה נאותה לנכס.
  3. על בור הרקב להיות אטום מפני חלחול בקרקע ולעמוד בתקנות המים (מניעת זיהום מים) (בורות ספיגה ובורות רקב) התשנ"ב – 1992.
  4. בעת מתן שירותי הפינוי,  על מכסה בור הרקב להיות גלוי.

טפסים שיש לצרף

* שדות חובה!
פרטי המשלם (ועד הבניין או מגיש הבקשה)

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו7 ספרות לדוגמא 052-11111111

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו7 ספרות לדוגמא 04-11111111

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו7 ספרות לדוגמא 04-11111111


פרטי הנכס


יש להקליד לפי פורמט dd/MM/yyyy
הצהרת המבקש

  • אני מסכים\מה לקבל את שירותי הפינוי מהחברה בכפוף לתנאיה והוראותיה.
  • אאפשר לנציג מטעם החברה לספק לי את שירותי הפינוי לרבות מתן כניסה נאותה לנכס.
  • בור הרקב שברשותי אטום מפני חלחול בקרקע.
  • בור הרקב שברשותי עומד בתקנות המים (מניעת זיהום מים) (בורות ספיגה ובורות רקב) התשנ"ב – 1992.
  • בעת מתן שירותי הפינוי על ידכם, מכסה בור הרקב יהיה גלוי.