הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח חלון חיפוש

בקשה להכרה בתעריף מיוחד בשל הפרשי מדידה חריגים הנובעים מנזילה במערכת המים המשותפת

הסבר כללי בנוגע להליך

 1. הפרשי מדידה: הפרש בין כמות המין שנמדדה במונה הראשי לבין סך הכמויות במונים המשויכים במבנה. 
 2. הבקשה  תוכר אם יתקיימו התנאים הבאים:
  • הפרשי מדידה חריגים בתקופת הנזילה הינם פי 1.5 או יותר מצריכת המים  בתקופה המקבילה, או ממוצע שתי תקופות החיוב האחרונות.
  • ניתן להגיש הבקשה בטרם חלפו שישה חודשים מתום תקופת החיוב האחרונה שבגינה מתבקשת ההכרה.
  • ניתן להגיש הבקשה בתנאי שלא הוכרה הקלה בחיוב מים בגין נזילה ב12 החודשים שקדמו למועד תקופת החיוב הראשונה שבעבורה נדרשת ההכרה.
  • חובה לצרף אסמכתאות המעידות על תיקון הנזילה.
  • כתב מינוי לנציגות הבית המשותף.
  • ניתן להגיש את הבקשה לשתי תקופות חשבון רצופות בלבד.​

טפסים שיש לצרף

* שדות חובה!
פרטי המשלם (ועד הבניין או מגיש הבקשה)

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו7 ספרות לדוגמא 052-11111111

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו7 ספרות לדוגמא 04-11111111

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו7 ספרות לדוגמא 04-11111111

לדוגמא: info@meniv-rishon.co.il
פרטי הנכס
הצהרת המבקש
סוגי קבצים: png , jpg , pdf , doc , docx . עד גודל של 2 MB

אני המוסמך לפעול בשם נציגות הבית המשותף מצהיר בזה, כי הייתה נזילה במערכת המים המשותפת והפרשי המדידה החריגים נובעים מהנזילה האמורה.
כמו כן אני מצהיר כי הנזילה האמורה תוקנה, מצורפות אסמכתאות על תיקון הנזילה בנכס וכתה מינוי לנציגות הבית המשותף.
לאור האמור לעיל, אבקש לקבל תעריף בעבור הפרשי מדידה הנובעים מנזילה בעבור תקופות החיוב.