הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח חלון חיפוש

בקשה להכרה בתעריף מיוחד בשל צריכה חריגה הנובעת מנזילה - מד משוייך

​​​​הסבר כללי בנוגע להליך

צריכה חריגה הנובעת מנזילה תוכר אם יתקיימו התנאים הבאים:

  • צריכת המים בתקופת הנזילה הינה פי אחד וחצי או יותר מצריכת המים בתקופה המקבילה, או ממוצע  שתי תקופות אחרונות.
  • ניתן להגיש הבקשה בטרם חלפו שישה חודשים מתום תקופת החיוב האחרונה שבגינה מתבקשת ההכרה.
  • ניתן להגיש הבקשה בתנאי שלא הוכרה הקלה בחיוב מים בגין נזילה יותר מפעם אחת, ב 12- החודשים שקדמו למועד תקופת החיוב הראשונה שבעבורה נדרשת ההכרה.
  • חובה לצרף אסמכתאות המעידות על תיקון הנזילה .
  • ניתן להגיש את הבקשה לשתי תקופות חשבון רצופות בלבד. 

טפסים שיש לצרף

* שדות חובה!
פרטי המשלם

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו7 ספרות לדוגמא 052-11111111

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו7 ספרות לדוגמא 04-11111111

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו7 ספרות לדוגמא 04-11111111

לדוגמא: info@meniv-rishon.co.il
פרטי הנכס

הצהרת המבקש
סוגי קבצים: pdf, doc, docx. עד גודל של 2 mb

אני מצהיר בזאת כי הייתה נזילה ברשת המים הפרטית והצריכה החורגת מהצריכה הרגילה.
שלי נבעה מהנזילה האמורה. כמו כן אני מצהיר כי הנזילה האמורה תוקנה, מצורפות אסמכתאות על תיקון הנזילה בנכס.
לאור האמור לעיל, אבקש לקבל תעריף בעבור הפרשי מדידה הנובעים מנזילה בעבור תקופות החיוב.