הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח חלון חיפוש

בקשה לביצוע בדיקות איכות המים בבית הצרכן

  1. במסגרת השירות לציבור, מניב ראשון בע"מ מתבקשת להביא לידיעתך כי על פי תקנה מספר 14 לתקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה) התשע"ג- 2013, יכול צרכן לבקש מספק המים ביצוע בדיקה בביתו אחת לשנים עשר חודשים, לכל היותר
  2. החברה תבצע את הבדיקות הנדרשות תוך 60 ימים ממועד קבלת התשלום בעד הבדיקות, תוך תיאום מול הצרכן.
  3. הדגימה והבדיקות יתבצעו בברז אחד בלבד בבית הצרכן, לרוב בברז הנמצא בשימוש שגרתי, בברז המים הקרים בלבד ממנו נלקחים מי שתייה בקביעות. בבתים פרטיים יהיה זה ברז המטבח, ובבניינים ציבורים ייבחר ברז הנמצא בשימוש הרב ביותר למטרות שתייה והכנת מזון.
  4. הדגימה תתבצע לאחר שהמים לא זרמו בברז כשש שעות (עדיף לאחר הלילה). טרם הפסקת השימוש בברז, על מזמין הבדיקה להזרים מים קרים בברז בשימוש האחרון לפני ביצוע הדגימה.
  5. החברה תשלח לצרכן בדואר רשום את תוצאות הבדיקות תוך 7 ימי עסקים מיום קבלת תוצאות הבדיקות מהמעבדה.
  6. במקרה שנמצאו חריגות באיכות המים בבדיקות בבית הצרכן, ביצוע הבדיקה החוזרת אינו באחריות מניב ראשון לציון בע"מ.
  7. לביצוע דיגום ובדיקות איכות המים ניתן לפנות גם למעבדות מוכרות ולדוגמים מוסמכים כפי שמפורסמים באתר משרד הבריאות.
  8. מובהר כי למניב אין אחריות על הצנרת והאביזרים בתחום הנכס הפרטי שבבעלות או בהחזקת הצרכן.
  9. לטיפול במערכת המים הביתית ניתן לפנות ליועצים בתחום צנרת ואיכות מים.

טפסים שיש לצרף

* שדות חובה!
פרטי המשלם (ועד הבניין או מגיש הבקשה)

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו7 ספרות לדוגמא 052-11111111

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו7 ספרות לדוגמא 04-11111111

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו7 ספרות לדוגמא 04-11111111

לדוגמא: info@meniv-rishon.co.il
פרטי הנכס

פרטי הבקשה
עלות הבדיקה הינה לנקודת דיגום (כולל מע"מ 17%)
הצהרת המבקש

הריני להצהיר כי עריכת הדיגום והבדיקות בנכס הפרטי שלעיל ע"י נציגי מניב נעשית עפ"י בקשתי ובהסכמתי, וכי אני הוא הגורם המתאים עפ"י כל דין לאשר את ביצוע הדיגום והבדיקות כאמור. הריני להתחייב בזאת כי במידה ויתברר שאינני הגורם המתאים עפ"י כל דין לבקש ולאשר את ביצוע הדיגום והבדיקות כאמור, אשפה את מניב ו/או עובדיה לגבי כל נזק שיכול ויגרם למי מהם בעקבות ביצוען עפ"י בקשתי.