אגם הסופרלנד

בניית מכון שאיבה נוסף להגדלת נפח השאיבה מאגם הסופרלנד לאגם הנקיק

היכן בוצע הפרויקט?

מאגם הסופרלנד לאגם הנקיק

מה בוצע?

בניית מכון שאיבה חדש ליד המכון הקיים

מתי?

אוקטובר 2014 עד מרץ 2016

​​אגם הסופרלנד הוא אחד מארבעת האגמים שנחפרו בראשון לציון, במטרה לקלוט ולנקז מי גשמים (נגר עילי) מכל רחבי העיר ולהחזירם למי התהום. המים הנאגרים בו מועברים באמצעות שאיבה לאגם הנקיק, הדרומי יותר.

בסמוך לאגם הוקם מכון שאיבה ובו שתי משאבות של 3,000 מ"ק/שעה כל אחת, בגובה של כ-13 מטר, ושני קווי סניקה, בקוטר "24 ו-"30. המשאבות מיועדות להעביר לאגם הנקיק כ-6,500 מק"ש, אולם, לפני כמה שנים הגענו למסקנה כי אין די בכמות זו, לאור ההתרחבות המתמדת של העיר.

לכן, הוחלט להקים מכון שאיבה נוסף לטיפול במים הנאגרים באגם הסופרלנד. המכון החדש הוקם בהשקעה של תשעה מיליון שקלים, ופועלות בו שתי משאבות של 3,200 מ"ק/שעה כל אחת, בגובה של 15 מטר. הוא כולל מבנה בטון תת-קרקעי, צנרת, אביזרים ומבנה בטון עילי, עבור לוחות החשמל והבקרה.

כדי לאפשר את המשך הפעילות של המכון הקיים בעת הבנייה, נבנתה סוללת עפר זמנית בתוך האגם, וצינור היניקה של המשאבה הצפונית הוארך אל מעבר לסוללת ההגנה.