עבודות להחלפת קווי ביוב בשביל מערבית לכרמל 20 ובגן העיר

היכן בוצע הפרויקט?

בשביל מערבית לכרמל 20 ובגן העיר

מה בוצע?

עבודות להחלפת קווי ביוב

מתי?

החל מיום ראשון ה- 18.10.2020
 הרינו להודיעכם כי ביום 18.10.2020 חברת מניב ראשון תחל בביצוע 
 עבודת החלפת קווי ביוב בשביל מערבית לכרמל 20 ובגן העיר בשיטת 
 ניפוץ ושרוול ללא חפירה ע"י הקבלן מאיר ובניו בע"מ. 

  • זמן סיום משוער כ –חודש ימי עבודה ולא מחייב סגירת כביש. 

 בדבר פרטים נוספים ולהבהרות נא לפנות אלכס קסלמן 
 בטל' 052-4913645.
 פיקוח צמוד וניהול פרויקט  ארז חי "פורט מהנדסים"
 בטל'   054-5849333.