עבודת לילה ברחוב הרב עזרן

היכן בוצע הפרויקט?

ברחוב הרב עזרן

מה בוצע?

עבודת לילה

מתי?

ביום ראשון ה- 14.06.2020
 עבודת לילה ברחוב הרב עזרן ביום ראשון, 14.06.2020 מהשעה 22:00 בלילה עד 05:00 בבוקר.
 בזמן העבודות תהיה חסימת תנועה כדלהלן:
 ברחוב משה דיין לבאים ממזרח למערב תחסם הפניה ימינה לרב עזרן.
 ברחוב משה דיין לבאים ממערב למזרח תחסם הפניה שמאלה לרב עזרן.

 העבודה מאושרת ע"י המשטרה וסמנכ"ל העירייה.

 קבלן מבצע: ע.ר. יצחקי בע"מ, איש קשר רמזי ג'ומעה 050-7637310.
 פיקוח צמוד וניהול פרויקט: יוסי אלאלוף 050-8221190.