הפסקת מים ברחוב ז'בוטינסקי במקטע רוטשילד/עולי הגרדום

הפסקת מים ברחוב ז'בוטינסקי במקטע רוטשילד/עולי הגרדום

היכן בוצע הפרויקט?

ברחוב רוטשילד במקטע רוטשילד/עולי הגרדום

מה בוצע?

הפסקת מים

מתי?

בימים א',ב',-ו-ה' בתאריכים 6+7+10/10/2019
לתושבי רחוב ז'בוטינסקי (במקטע רוטשילד/עולי הגרדום)
(במסגרת שפת רחוב-ז'בוטינסקי)
לצורך חיבור בניינים לקו מים חדש, יהיו שיבושים לסירוגין בהפסקת מים 
בימים א,ב,ו-ה   06+07+10/10/19 בין השעות 08:30 בבוקר ל-15:30 אחה"צ

ומתנצלים על אי הנוחות
לשירותכם תמיד
חברת מניב ראשון בע"מ
לברורים אנא פנו למוקד העירוני 106 (24 שעות ביממה)