עבודה בשד' משה דיין סמוך לצומת הרב עזרן

היכן בוצע הפרויקט?

בשד' משה דיין סמוך לצומת הרב עזרן

מה בוצע?

שדרוג קו הסניקה ממכון 7 מערבה

מתי?

בין התאריכים 05-07.10.2020
 במסגרת פרויקט שדרוג קו הסניקה ממכון 7 מערבה תתבצע עבודה בשד' משה דיין 
 סמוך לצומת הרב עזרן, בין התאריכים 05-07.10.2017.

 יסגרו נתיבים ברחוב משה דיין בצומת עם הרב עזרן/התקומה כדלהלן:
  • ממערב למזרח, סגירת חלק מנתיב בצמוד לאי תנועה.
  • ממזרח למערב, סגירת חלק מנתיב צמוד לאי תנועה.

 אנו מתנצלים על אי הנוחות . לשירותכם תמיד,
 חברת מניב ראשון בע"מ
 טלפונים לבירורים: מוקד 106