הפסקת מים ברחוב רבי משה בן מימון

הפסקת מים ברח' רבי משה בן נחמן

היכן בוצע הפרויקט?

רחוב רבי משה בן נחמן

מה בוצע?

הפסקת מים עקב ביצוע עבודות במערכת המים העירונית

מתי?

28/7/16