עבודות לילה להחלפת קו ביוב ברחוב רוטשילד במקטע שבין רחוב גורדון לרחוב הדגל העברי

היכן בוצע הפרויקט?

ברחוב רוטשילד במקטע שבין רחוב גורדון לרחוב הדגל העברי

מה בוצע?

עבודות לילה להחלפת קו ביוב

מתי?

בליל יום ראשון 02/05 ועד ליל יום שלישי 04/05 כולל

 בליל יום  ראשון 02/05 ועד ליל יום שלישי 04/05 כולל תבצע חברת 
 מניב ראשון בע"מ עבודות לילה ברחוב רוטשילד במקטע שבין רח' 
 גורדון לרח' הדגל העברי, במסגרתן יבוצעו עבודות להחלפת קו ביוב 
 לרווחת התושבים.

  • מקום עבודה:  רחוב רוטשילד במקטע שבין רח' גורדון לרח' הדגל העברי.
  • משך העבודה: כ- שלושה לילות.
  • שעות העבודה: 22:00 בערב עד 05:00 בבוקר.
  • נא לשים לב להסדרי התנועה הזמניים.
  • תתאפשר תנועת כלי רכב.
 במשך העבודות עלולות להיגרם הפרעות זמניות למהלך החיים התקין. 
 העבודה עשויה לדרוש כניסה למקרקעין פרטיים. אף על פי כן, אנו 
 מקווים כי תגלו סבלנות ואורך רוח. במידה ותתקלו במפגעים או 
 בבעיות בטיחות כלשהן, אנא פנו למוקד העירוני 106 (24 שעות 
 ביממה). 

 אנו מתנצלים על אי הנוחות . לשירותכם תמיד,
 חברת מניב ראשון בע"מ
 טלפונים לבירורים: מוקד 106